Hlášení místního rozhlasu ze dne 26.1.2023

•Starosta obce oznamuje, že II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční: v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8:00 hod. do 14:00 hod. Místem konání voleb je sál KD ve Vrbici pro všechny voliče obce Vrbice.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky.

Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 28.1. od 10:30 na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků, sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma.

•MUDr. Barnášová oznamuje, že od 30.1. do 3.2.2023 neor­dinuje, ani sestra nebude v ordinaci přítomna. Zastupuje MUDr. Debef Kobylí.

•Pošta Vrbice oznamuje, že v pondělí 30.1. bude mít otevřeno od 7.30–8.30 a 13.00–15 hod.

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Obec Vrbice 26. 1. 2023 8:35
  Prosím čekejte...